Album

Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

Soundtrack for Lubiewo-Kärleksön – dramatisation of Michal Witkowskis novel at Gothenburg City Theatre.

Tracklist

Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"The Park"

1:23
Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"Wroclaw Central Station"

1:12
Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"The Barracks (Katyusha)"

3:07
Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"Ave Maria"

3:27
Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"Jessies Death"

2:42
Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"Jessies Dance"

2:45
Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"The Killing"

2:48
Original Soundtrack to Lubiewo-Kärleksön

"The Beach"

2:27